Aktualności

Nowości z życia seminarium

Niedziela Palmowa – Rozważania Na Wielki Tydzień

Raduj się wielce Córo Syjonu! Wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; Łuk wojenny zostanie złamany; Pokój ludziom obwieści; Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż […]

Zbliżając się do Świąt Paschalnych…

    Sobota, 23 marca 2013 r. Już za tydzień Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a przed nami Niedziela Palmowa, otwierająca Wielki Tydzień. Czas ten jest dla nas (jak dla wszystkich studentów), czasem wolnym od zajęć.

Pierwsze i drugie piętro

Nasi bracia z trzeciego i czwartego roku zrobili kolejny krok w kierunku kapłaństwa. 21 marca podczas Mszy świętej o godz. 17:00 w kaplicy seminaryjnej zostali wprowadzeni w nowe posługi. Pięciu braci z kursu III otrzymało lektorat, a ośmiu braci z kursu IV – akolitat.

Rozmowy o wierze i modlitwie

W dniu wczorajszym, tj. 8 marca br., odbyły się już po raz trzeci Dialogi w katedrze. Tematem tego spotkania była wiara i modlitwa.

Sede vacante

Nasz współbrat z czwartego roku chciał się podzielić z nami małym artykułem na temat znaczenia herbu, który podczas wakatu na Stolicy Piotrowej jest wykorzystywany w Watykanie.

Droga, którą warto pójść

Spośród wielkopostnych praktyk w Kościele, na szczególną uwagę zasługuje nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zatapianie się w zbawczych misteriach śmierci Chrystusa nie tylko uświadamia nam Jego miłość, ale i wskazuje drogę, którą warto pójść, a która nie kończy się w grobie.