[one_third]
[fIcon_box title=”™ Skrzynka intencji” icon=”download” icon_size=”48″ style=”center”]
Tu możesz zostawić intencję, którą będziemy polecać Bogu w naszych modlitwach.
[/fIcon_box]
[/one_third]

[one_third]
[fIcon_box title=”™ Powołanie” icon=”users” icon_size=”48″ style=”center”]
Panie, co chcesz, abym czynił? Tu dowiesz się, gdzie otrzymać odpowiedź na to pytanie.
[/fIcon_box]
[/one_third]

[one_third_last]
[fIcon_box title=”™ Kontakt” icon=”email” icon_size=”48″ style=”center”]
Jeśli chcesz do nas napisać lub zadzwonić, to tu znajdziesz potrzebne informacje.
[/fIcon_box]
[/one_third_last]

[line]

 

[portfolio_list title=”™ Nasze zdjęcia” show_mode=”slider” shade=”box” number=”18″ thumb_scale=”0.8″ column=”5″ column_row=”1″ show_height=”380″]

[h2]™ Myśl św. Franciszka[/h2]
[up_scroll height=”110″]
[li_item height=”110″]
[slogan]Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Napominam braci, by ich kazania były[tip text=”właśnie…”] krótkie[/tip], ponieważ Pan nasz na ziemi mówił krótko.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Pan mi objawił, byśmy się witali tym [highlight]pozdrowieniem[/highlight]: Niech Pan obdarzy cię pokojem![/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Kto zazdrości bratu swemu tego, co Pan mówi i czyni za jego pośrednictwem, grzeszy świętokradztwem, ponieważ zazdrości samemu Najwyższemu, który w nim działa.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Ci, którzy otrzymują władzę, na tyle mogą się nią szczycić, na ile szczyciliby się, gdyby im zostało powierzone zadanie obmywania nóg braciom.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Nawet gdybyś był najpiękniejszy ze wszystkich, gdybyś czynił znaki, jak wyrzucanie złych duchów, wszystkie te rzeczy są dla ciebie przeszkodą i nie możesz czuć się z nich dumny, bo nie są twoją własnością.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Niech każdy brat z ufnością mówi bratu o swoich potrzebach, bo jeśli matka kocha i karmi swego syna cielesnego, to o ileż bardziej trzeba kochać i karmić własnego brata duchowego.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]O jakże chwalebnym, świętym i wielkim jest mieć w niebie Ojca.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Pan mi powiedział i obdarza mnie tak wielką wiarą w kapłanów, którzy żyją zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymskiego, że ze względu na ich kapłaństwo, nawet gdyby mnie prześladowali, chcę się do nich zwracać.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Powinniśmy się wstydzić my słudzy Boży. Święci dokonali takich wielkich rzeczy w cierpieniu i tułaczce, a my chcemy otrzymać cześć i chwałę tylko o nich opowiadając.[/slogan]
[/li_item]
[li_item height=”110″]
[slogan]Wszystkie stworzenia, które są pod niebem, każde zgodnie ze swą własną naturą, służą, znają i są posłuszne swemu Stwórcy lepiej niż ty.[/slogan]
[/li_item]
[/up_scroll]
[line]

[client_list title=”™ Polecamy” show_mode=”slider” slider_style=”autoScroll” column=”8″ number=”9″ hmargin=”15″ vmargin=”0″]